Dự án Norred

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN

1. Tên dự án: Hỗ trợ y tế các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng

(North-East and Red River Delta Regions Health System Support Project  – NORRED)

2. Mã ngành dự án: 86
3. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (The World Bank)
4. Cơ quan chủ quản/chủ đầu tư: Bộ Y tế
a. Địa chỉ liên hệ: 138A Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội.
b. Điện thoại: 84-4-62732273.  Fax: 84-4-62732266 5.
5. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Trung ương – Bộ Y tế
a. Địa chỉ liên hệ:  P.204 – Tòa nhà Toserco – 2 Núi Trúc – Ba Đình – Hà Nội
b. Điện thoại: 84-4-62732273              Fax:                84-4-62732266
6. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Từ 17/10/2013 – 31/12/2019 (6  năm)
7. Địa điểm thực hiện dự án: Bộ Y tế, 13 tỉnh thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng và Đông Bắc Bộ, bao gồm:  Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình,  Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình và BVĐK TƯ Thái Nguyên.
8. Tổng vốn của dự án: 155 triệu USD Trong đó:
– Vốn ODA: 150 triệu USD.
– Vốn đối ứng: ước tính  104,140  tỷ VND, tương đương với 5,0 triệu USD bằng tiền mặt.
– Đóng góp khác của Chính phủ Việt Nam  tương đương 2,5 triệu USD thông qua các hình thức đóng góp khác.
9. Hình thức cung cấp ODA :        ODA vay ưu đãi.
10. Mục tiêu dự án
a) Mục tiêu dài hạn: Hỗ trợ thực hiện các chiến lược y tế quốc gia nhằm cải thiện tiếp cận của người dân tại các tỉnh thuộc dự án tới các dịch vụ CSSK thiết yếu, phù hợp với các chiến lược và chính sách của quốc gia về phát triển hệ thống y tế, đặc biệt là việc chống quá tải và chính sách bảo hiểm y tế toàn dân thông qua nâng cao năng lực cung ứng các dịch vụ y tế có chất lượng tại tuyến tỉnh và tuyến huyện, và tăng cường khả năng tiếp cận tới các dịch vụ này của người dân, đặc biệt là những nhóm đối tượng có điều kiện kinh tế khó khăn trong khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Sông Hồng.
b) Mục tiêu cụ thể:
(i) Tăng cường năng lực hệ thống cung cấp dịch vụ y tế tại tuyến tỉnh, huyện để nâng cao chất lượng dịch vụ tại 5 nhóm chuyên khoa: ung bướu, tim mạch, sản, nhi và chấn thương.
(ii) Mở rộng phạm vi bao phủ của bảo hiểm y tế cho đối tượng người cận nghèo.
(iii) Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật của Ngành Y tế các tỉnh thuộc Dự án và các bệnh viện Trung ương tham gia trong Dự án.
11. Các thành phần nội dung dự án
a) Hợp phần 1: Hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ y tế:
+ I.A: Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến tỉnh, huyện
– Nâng cấp TTB và cải tạo cơ sở hạ tầng
– Nâng cao năng lực quản lý và cải tiến chất lượng bệnh viện.
– Nâng cao đạo đức nghề nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ y tế.
– Hỗ trợ hệ thống thông tin quản lý bệnh viện.
– Đào tạo chuyển giao kỹ thuật.
+ I.B: Hỗ trợ chính sách và Bệnh viện trung ương
b) Hợp phần 2: Hỗ trợ mở rộng bao phủ của Bảo hiểm y tế
+ IIA: Hỗ trợ mệnh giá thẻ BHYT người cận nghèo.
+ IIB: Hỗ trợ các trường hợp chi phí khám chữa bệnh cao tại các bệnh  viện tuyến tỉnh và trung ương
+ IIC. Hỗ trợ hoạt động Thông tin – Giáo dục – Truyền thông về Bảo hiểm Y tế.
c) Hợp phần 3: Quản lý dự án
12.  Kế hoạch thực hiện Việc triển khai Dự án được thực hiện trong 06 năm kể  từ ngày Dự án có hiệu lực (2013 – 2019) và sẽ thực hiện trên cơ sở kế hoạch hoạt động chi tiết hàng năm.  Dự án sẽ chia thành các giai đoạn. Việc phân bổ vốn sẽ dựa theo đề xuất của từng tỉnh được phê duyệt.
a) Giai đoạn 1: 12 tháng đầu tiên của Dự án.  Các hoạt động trọng tâm trong giai đoạn này gồm có:
+ Hoàn thiện điều kiện pháp lý của Dự án;
+ Hoàn thiện bộ máy tổ chức và điều kiện cơ sở vật chất làm việc của Ban Chỉ đạo và các Ban Quản lý  dự án trung ương và địa phương;
+ Điều tra thực trạng ban đầu trước khi triển khai Dự án;0
+ Tiến hành một số hoạt động mua sắm cho CPMU.
+ Triển khai hoạt động ở các tỉnh đủ điều kiện và chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho các tỉnh còn lại.
+ Tổ chức một số hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật; nâng cao năng lực, phát triển nguồn nhân  lực;
+ Sửa chữa nhỏ các bệnh viện; mua sắm một số TTB cơ bản cho bệnh viện.
+ Một số hoạt động triển khai bảo hiểm y tế cho người cận nghèo và quỹ KCB.
b) Giai đoạn 2: 18 tháng tiếp theo, đến hết năm thứ 3 của Dự án. Giai đoạn này sẽ tiến hành nhiều hoạt động của toàn bộ Dự án, đặc biệt tập trung vào đào tạo, chuyển giao kỹ thuật; mua sắm trang thiết bị (bắt đầu đầu tư hệ thống xạ trị ở các bệnh viện được lựa chọn); triển khai bảo hiểm y tế cho người cận nghèo.
c) Giai đoạn 3: (Năm thứ 4-6) của Dự án. Hết năm thứ 3, Dự án sẽ phối hợp với Bộ Y tế và WB tiến hành đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Dự án. Qua đó, lập kế hoạch triển khai chi tiết cho 3 năm còn lại của Dự án. Việc điều chỉnh hoạt động và kinh phí của Dự án được thực hiện sau khi đánh giá giữa kỳ. Các hoạt động trọng tâm của giai đoạn 3 gồm: Hoàn thiện các hạng mục cung cấp TTB cho các bệnh viện, hoàn thành các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn, tiến hành đánh giá tác động của Dự án, chuẩn bị cho kết thúc Dự án.

Bài Viết Liên Quan