Quả Lọc Thận Nhân Tạo Fresenius F8HPS

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm

  Quả lọc thận nhân tạo F8HPS

  • Hệ số siêu lọc kuf   : 18ml/h x mmhg
  • Diện tích bề mặt     : 1,8m2.
  • Thể tích mồi            : 113ml