Quả Lọc Thận Nhân Tạo Fresenius F60S

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm

  Quả lọc thận nhân tạo F60S

  • Hệ số siêu lọc kuf   : 40ml/h x mmhg
  • Diện tích bề mặt     : 1,3m2.
  • Thể tích mồi            : 82ml