Kim chạy thận nhân tạo B. Braun

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm

  Diacan.

  Kim chích thông động tĩnh mạch trong chạy thận nhân tạo: Đơn giản an toàn

  Dễ dàng đâm xuyên mạch máu. Dùng trong chạy thận nhân tạo.

  KIm chạy thận nhân tạo

  KIm chạy thận nhân tạo

  Kim chạy thận nhân tạo

  Kim chạy thận nhân tạo