Quả Lọc Thận Nhân Tạo Fresenius FX10

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm

  Quả lọc thận nhân tạo FX10

  • Hệ số siêu lọc kuf   : 14ml/h x mmhg
  • Diện tích bề mặt     : 1,8m2.
  • Thể tích mồi            : 95ml