Máy thận nhân tạo B. Braun

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Thương hiệu: B.Braun
  • Bảo hành: 2 năm
  • Bảo dưỡng: Miễn phí công bảo dưỡng định kỳ trong vòng 1 năm sau bảo hành

Mô tả sản phẩm

Máy thận nhân tạo

máy thận nhân tạo.

máy thận nhân tạo.

Máy thận nhân tạo

Máy thận nhân tạo

Máy thận nhân tạo

Máy thận nhân tạo

Máy thận nhân tạo.

Máy thận nhân tạo.

máy thận nhân tạo

máy thận nhân tạo

Máy thận nhân tạo

Máy thận nhân tạo

Máy thận nhân tạo

Máy thận nhân tạo

Máy thận nhân tạo

Máy thận nhân tạo

Máy thận nhân tạo.

Máy thận nhân tạo.

Máy thận nhân tạo

Máy thận nhân tạo

Quả lọc thận nhân tạo

Quả lọc thận nhân tạo

Quả lọc thận nhân tạo.

Quả lọc thận nhân tạo.