Quả Lọc Thận Nhân Tạo Fresenius F80S

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm

  Quả lọc thận nhân tạo F80S

  • Hệ số siêu lọc kuf   : 55ml/h x mmhg
  • Diện tích bề mặt     : 1,8m2.
  • Thể tích mồi            : 110ml