Quả Lọc Thận Nhân tạo Fresenius FX8

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm

  Quả lọc thận nhân tạo FX8

  • Hệ số siêu lọc kuf   : 12ml/h x mmhg
  • Diện tích bề mặt     : 1,4m2.
  • Thể tích mồi            : 74ml