Quả Lọc Thận Nhân Tạo Fresenius F70S

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm

  Quả lọc thận nhân tạo F70S

  • Hệ số siêu lọc kuf   : 50ml/h x mmhg
  • Diện tích bề mặt     : 1,6m2.
  • Thể tích mồi            : 98ml