Que Thử Độ Cứng

  • Giá thị trường: Liên hệ

    Mô tả sản phẩm

    Que Thử Độ Cứng hãng SERIM – Mỹ

    • Đo độ cứng tổng theo CaCO3.
    • Dải đo: 0, 0.6, 1.5, 3, 7 ppm.