Que Thử Nồng Độ Axid Chlorine HiSENSE ULTRA 0.1

  • Giá thị trường: Liên hệ

    Mô tả sản phẩm

    Que Thử Nồng Độ Axid Chlorine HiSENSE ULTRA 0.1 của hãng SERIM – Mỹ

    • Độ nhạy: 0,0.1, 0.5, 3 ppm.
    • Phù hợp để kiểm tra tồn dư trong nước rửa.