Vật tư sửa chữa bảo dưỡng máy thận nhân tạo Sudial Nipro – Toray

  • Giá thị trường: Liên hệ

    Mô tả sản phẩm

    Vật tư thay thế máy thận nhân tạo Gambro AK

    Pump – Bơm máy thận nhân tạo Sudial Nipro

    Gear Pump – Đầu bơm máy thận nhân tạo Sudial Nipro